Op 3 augustus 2006 hebben de twee Agrarische Natuurverenigingen in het Zuidelijk Westerkwartier, Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier en Natuur- en Milieuvereniging De Eendracht, Stichting De Dotterbloem opgericht. Een stichting die zich inzet voor de verwerving en het beheer van gronden binnen en buiten het natuurnetwerk Nederland in het Zuidelijk Westerkwartier. De stichting treedt op als partikuliere landschapsbeheerder en werkt zonder winstoogmerk.

De Dotterbloem
De bekende schoolmeester Jac.P.Thijsse schreef ooit:  “De dotterbloem is voor de wei, wat het sneeuwklokje en de anemoontjes voor het bosch zijn: de eerste bloem, die zich in overweldigend groot aantal vertoont, zodat iedereen er wel op letten moet".
Dotterbloemhooilanden zijn natte en moerassige plekken, drassige en voedselarme hooilanden, het zijn de plekken die in het voorjaar getooid worden door de grootbloemige, prachtige goudgeel gekleurde dotterbloemen. De bloeitijd is van maart tot mei, maar vooral in de maand april bloeien ze op sommige plekken massaal. In deze natte hooilanden komen ook de veldzuring, de echte koekoeksbloem en de grote ratelaar voor. Planten die dezelfde eisen aan hun milieu stellen, hoge waterstanden en mineraalrijke kwel.  De Dotterbloem wordt niet door het vee gegeten, er zit een bijtende scherpe stof in. Vroeger werd sap uit de bloemen geperst, dat werd gebruikt om boter geel te kleuren.


“Waarom de naam dotterbloem, het is een veldbloem die vroeger veel voorkwam in het ZWK. Een bloem die aangeeft dat gronden een hoge natuurwaarde hebben en dat er schoon water in de sloot zit. De bloem die de ambitie van de stichting aangeeft: mooie en hoge natuurwaarde, maar… ook passend bij landschap en het boerenbedrijf in de streek. En lukt het ons de Dotterbloem weer terug te krijgen, dan is de natuurwaarde verhoogd en dat is wat we willen, een grotere belevingswaarde van ons mooie gebied”.