• Op_de_Lutje_Gast2.JPG
  • Op_de_Lutje_Gast5.JPG
  • Op_de_Lutje_Gast3.JPG
  • Op_de_Lutje_Gast1.JPG
  • Op_de_Lutje_Gast4.JPG

Op de Lutje GastOp 30 juni 2015 kon de overdrachtsakte worden getekend van 10 percelen land gelegen Op de Lutje Gast, met een totaal van ca. 16 ha. Twee percelen zullen worden benut voor kruiden- en faunarijke akkers de overige percelen vallen onder het beheertype kruiden- en faunarijke grasland.

Hiernaast worden bijna alle percelen omgeven door elzensingels (ca. 3200 m) en zijn er vier poelen. De inrichtingsbeschikking (RVO) was reeds in december 2014 afgegeven. Enige inrichtingswerkzaamheden in de vorm van (achterstallig) elzensingelbeheer kon daarom reeds in de winter van 2015-2016 plaatsvinden. Het singelbeheer en tevens enig achterstallig slootonderhoud is voortgezet in de winter van 2015-2016.

Met de dorpsvereniging en Staatsbosbeheer is besproken waar en hoe (aangelijnd of niet) honden mogen lopen. Ook in 2015 jaar heeft De Bende van de Baak het onderhoud van de paden op het terrein gedaan. Er werd een (kort) promotiefilmpje gemaakt voor de Bende van de Baak.