• pasop-1.JPG
  • pasop-2.JPG
  • pasop.JPG

De percelen aan de Pasop-Matsloot (ca. 7 ha) en in de Tolberter Petten (ca. 15 ha) worden beiden beheerd met de bedoeling de weidevogelpopulatie in stand te houden en te ontwikkelen. De percelen in de Tolberter-Petten zijn eigendom van Staatsbosbeheer, worden door hen verpacht aan Stichting Dotterbloem. In het Natuurplan van de provincie hebben de percelen Tolberter Petten de aanduiding vochtig schraalland gekregen. Dit betekent dat de schraalland doelstelling gecombineerd dient te worden met het beheer voor weidevogels. Beide percelen ontwikkelen zich in de richting van kruidenrijk grasland. Wel is verruiging (Pitrus) op de percelen van de Petten aan de orde.
De weidevogels komen helaas nauwelijks tot broeden op de percelen. Om de percelen Pasop-Matsloot aantrekkelijker te maken voor vestiging van weidevogels is een vergunning aangevraagd voor een inlaat van water (vanuit de Matsloot naar de greppel) bij het waterschap Noorderzijlvest. De inlaat dient vervolgens te voorzien in het water voor één of meer plas-dras greppels.