• bombay-3.JPG
  • bombay-2.JPG
  • bombay-1.JPG
  • bombay-4.JPG

bombayDe percelen op de Hooge Mieden en Bombay (ca. 7 ha) hebben grotendeels de doelstelling kruidenrijk- en faunarijke grasland.

Langs enkele sloten zijn de percelen ingericht met 12 tot 15 meter brede randen voor vochtig schraalland. Gelijk aan het Wilgepad is hier ook een gewenste vegetatie tot ontwikkeling gekomen