• Leeksterveld-2.JPG
  • Leeksterveld_3.JPG
  • Leeksterveld-1.JPG
  • Leeksterveld_4.JPG

Ook in 2015 is het beheer van het Leeksterveld (ca. 11 ha), dat wil zeggen de nog niet bebouwde bedrijfsterreinen, uitgevoerd door de heer J. van Miltenburg. Vanaf 2013 heeft Stichting de Dotterbloem het beheer van braakliggende percelen van het industrieterrein Leeksterveld op zich genomen.

Met de gemeente zijn vanaf 2013 afspraken gemaakt over het beheer van de onbebouwde kavels op het bedrijfsterrein. In 2014 zijn vier bedrijven op het Leeksterveld ‘Vriend van De Dotterbloem’ geworden. Het beheer-contract wordt telkens met een jaar verlengd zolang er geen gegadigden zijn voor de terreinen.